ارتباط با مسئولین

ثبت طرح/پیشنهاد/انتقاد > دریافت کد رهگیری
به سامانه خدمات الکترونیکی ارتباط با مسئولین خوش آمدید


بهترین حالت نمایش فرم های این فرآیند در
Mosilla Firefox
می باشد.

هدف از ایجاد این فرآیند ارسال سریع طرحها،انتقادات و پیشنهادات به کارتابل مدیران و کارشناسان می باشد.
 موارد ذیل متذکر می گردد:

الف- اطلاعاتی را که شما در این سامانه ثبت می کنید بصورت محرمانه نگهداری می گردد
ب-  طرح،انتقاد یا پیشنهاد شما فقط به کارتابل کارشناس مورد نظر شما ارسال خواهد شد و هیچ کاربر دیگری به آن دسترسی نخواهد داشت.

ج- جهت پاسخگویی بهتر لطفا اطلاعات درخواستی را بطور کامل وارد نمائید.

د- بعد از اتمام ثبت طرح،انتقاد یا پیشنهاد ، یک کد رهگیری به شما نمایش داده می شود که می توانید با استفاده از آن در هر لحظه وضعیت اطلاعات خود را مشاهده فرمائید.